Romarbrevet 2:28

Jude är man ju inte till det yttre, inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   γὰρ   ὁ   ἐν   τῷ   φανερῷ   Ἰουδαῖός   ἐστιν,   οὐδὲ   ἡ   ἐν   τῷ   φανερῷ   ἐν   σαρκὶ   περιτομή,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig on PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G5318 φανερῷ offentligt outward A-DSN
G2453 Ἰουδαῖός Jude a Jew A-NSM-PG
G1510 ἐστιν, är is; V-PAI-3S
G3761 οὐδὲ inte heller neither CONJ-N
G3588 denna, denne the [one] T-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig outwardly, PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G5318 φανερῷ offentligt outward A-DSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4561 σαρκὶ kött flesh, N-DSF
G4061 περιτομή, omskärelse [is] circumcision; N-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.