Romarbrevet 2:17

[Paulus riktar sig nu direkt till messiastroende judar. Han tar upp åtta fördelar som de har jämfört med hedningar:]
Om du kallar dig jude, [vilket du gör,]
    har du din trygghet i (förlitar du dig på) lagen (Torah – gr. nomos),
    är din stolthet i Gud,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἰ   δὲ   σὺ   Ἰουδαῖος   ἐπονομάζῃ   καὶ   ἐπαναπαύῃ   τῷ   νόμῳ   καὶ   καυχᾶσαι   ἐν   θεῷ  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 Εἰ om, huruvida If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G2453 Ἰουδαῖος Jude a Jew A-NSM-PG
G2028 ἐπονομάζῃ kalla sig are called, V-PMI-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1879 ἐπαναπαύῃ vila, trygghet i rely on V-PNI-2S
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3551 νόμῳ lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law, N-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2744 καυχᾶσαι beröm, glädje boast V-PNI-2S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2316 θεῷ Gud God; N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.