Romarbrevet 2:16

den dagen då Gud dömer det som är dolt hos människorna, genom Jesus den Smorde (Messias, Kristus), enligt det evangelium jag förkunnar.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   ᾗ   ἡμέρᾳ   ὅτε   κρίνει   ὁ   θεὸς   τὰ   κρυπτὰ   τῶν   ἀνθρώπων   κατὰ   τὸ   εὐαγγέλιόν   μου   διὰ   Χριστοῦ   Ἰησοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig on PREP
G3739 vem which R-DSF
G2250 ἡμέρᾳ dag, daglig day N-DSF
G3753 ὅτε när, medans when ADV
G2919 κρίνει döma, gå till rätta judges V-PAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G2927 κρυπτὰ fördold, gömd secrets A-APN
G3588 τῶν denna, denne T-GPM
G0444 ἀνθρώπων människa of men, N-GPM
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2098 εὐαγγέλιόν evangeliet, evangelium – de glada nyheterna gospel N-ASN
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me, P-1GS
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ.¶ Jesus Jesus. N-GSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.