Romarbrevet 2:12

Alla [icke-judar] som har syndat utan lagen [gr. anomos – som inte känt till Torah] ska också förgås utan lagen, och alla [judar] som har syndat under (i) lagen ska bli dömda av lagen. [Här är min poäng:]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὅσοι   γὰρ   ἀνόμως   ἥμαρτον,   ἀνόμως   καὶ   ἀπολοῦνται·   καὶ   ὅσοι   ἐν   νόμῳ   ἥμαρτον,   διὰ   νόμου   κριθήσονται·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3745 Ὅσοι så länge As many as K-NPM
G1063 γὰρ för for CONJ
G0460 ἀνόμως utan undervisning, utan lag without [the] Law ADV
G0264 ἥμαρτον, synda have sinned, V-2AAI-3P
G0460 ἀνόμως utan undervisning, utan lag without [the] Law ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0622 ἀπολοῦνται· gå under, bli dödad, vara förlorad will perish; V-FMI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3745 ὅσοι så länge as many as K-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3551 νόμῳ lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna [the] Law N-DSM
G0264 ἥμαρτον, synda have sinned, V-2AAI-3P
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G3551 νόμου lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna [the] Law N-GSM
G2919 κριθήσονται· döma, gå till rätta will be judged; V-FPI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.