Sökresultat: 2

Kärnbibeln: (1)

Rom 2:11
för Gud är inte partisk (gör inte skillnad på människor).
[Vers 6–11 är symmetriskt strukturerade som en kiasm. Detta ­innebär att temat i första stycket hör ihop med temat i det sista, temat i andra stycket med näst sista stycket, osv.]

Interlinjär version BETA: (1)

Rom 2:11
οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία παρὰ τῷ θεῷ.¶
inte för är partiskhet nära denna Gud