Romarbrevet 1:32

De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant, och de applåderar dessutom (samtycker, ger sitt stöd till) andra som handlar likadant.

[Efter en liknande lista av synder påminner Paulus de troende i Korint att så hade somliga av dem levt, men de hade låtit sig tvätta sig rena och helgats, se 1 Kor 6:11.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἵτινες   τὸ   δικαίωμα   τοῦ   θεοῦ   ἐπιγνόντες   ὅτι   οἱ   τὰ   τοιαῦτα   πράσσοντες   ἄξιοι   θανάτου   εἰσίν,   οὐ   μόνον   αὐτὰ   ποιοῦσιν   ἀλλὰ   καὶ   συνευδοκοῦσιν   τοῖς   πράσσουσιν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3748 οἵτινες som, vilken who R-NPM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1345 δικαίωμα rättfärdiga , rättvisa, frikännande righteous decree N-ASN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1921 ἐπιγνόντες känna, förnimma, känna igen, veta having known, V-2AAP-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G3588 τὰ denna, denne such T-APN
G5108 τοιαῦτα sådan things D-APN
G4238 πράσσοντες göra, utföra doing, V-PAP-NPM
G0514 ἄξιοι värdig, tillhör, överensstämmer med worthy A-NPM
G2288 θανάτου död of death N-GSM
G1510 εἰσίν, är are, V-PAI-3P
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3441 μόνον endast, ensam only A-ASN
G0846 αὐτὰ honom, dem, henne, den, det them P-APN
G4160 ποιοῦσιν göra are practicing, V-PAI-3P
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4909 συνευδοκοῦσιν tillåta, hålla med are approving V-PAI-3P
G3588 τοῖς denna, denne of those T-DPM
G4238 πράσσουσιν.¶ göra, utföra practicing [them]. V-PAP-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.