Romarbrevet 1:28

Eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras.

[Detta uttryck syftar inte bara på de sexuella synderna i vers 24‑28, utan också på de tjugoen onda egenskaperna i vers 29‑32. Paulus delar in dem i tre grupper med samma grammatiska form. Den första gruppen består av fyra abstrakta substantiv i dativ singular som i generella ordalag beskriver vad som händer när man överger Gud och utlämnas åt sin egen syndfulla natur. Sedan följer mer specifika synder.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   καθὼς   οὐκ   ἐδοκίμασαν   τὸν   θεὸν   ἔχειν   ἐν   ἐπιγνώσει,   παρέδωκεν   αὐτοὺς   ὁ   θεὸς   εἰς   ἀδόκιμον   νοῦν   ποιεῖν   τὰ   μὴ   καθήκοντα,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1381 ἐδοκίμασαν pröva, avgöra, utvärdera they did see fit V-AAI-3P
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεὸν Gud God N-ASM
G2192 ἔχειν ha, vara, behöva to have V-PAN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in [their] PREP
G1922 ἐπιγνώσει, kunskap, insikt, förståelse knowledge, N-DSF
G3860 παρέδωκεν överlämna gave up V-AAI-3S
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G0096 ἀδόκιμον diskvalificerad a depraved A-ASM
G3563 νοῦν sinne mind, N-ASM
G4160 ποιεῖν göra to do V-PAN
G3588 τὰ denna, denne things T-APN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2520 καθήκοντα, passar sig, tillbörligt being proper; V-PAP-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.