Romarbrevet 1:26

Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande (skamliga) lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga [sexuella] umgänget mot det som är onaturligt.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Διὰ   τοῦτο   παρέδωκεν   αὐτοὺς   ὁ   θεὸς   εἰς   πάθη   ἀτιμίας·   αἵ   τε   γὰρ   θήλειαι   αὐτῶν   μετήλλαξαν   τὴν   φυσικὴν   χρῆσιν   εἰς   τὴν   παρὰ   φύσιν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 Διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G3860 παρέδωκεν överlämna gave up V-AAI-3S
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3806 πάθη lidelse, ont begär, lusta passions N-APN
G0819 ἀτιμίας· vanära, skamlig, vidrig of dishonor. N-GSF
G3588 αἵ denna, denne T-NPF
G5037 τε och Even CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G2338 θήλειαι kvinna females A-NPF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G3337 μετήλλαξαν byta ut changed V-AAI-3P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5446 φυσικὴν naturligt natural A-ASF
G5540 χρῆσιν användning, umgänge use N-ASF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne that T-ASF
G3844 παρὰ av, för, från, på contrary to PREP
G5449 φύσιν, naturen nature. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.