Romarbrevet 1:16

För jag skäms inte för evangeliet (budskapet med de goda nyheterna). Det är [en] Guds kraft (gr. dunamis) till frälsning (räddning, befrielse, helande) för var och en som tror (förtröstar), både för jude (ordagrant: judisk)[som kommer] först (främst) – och för grek (hedning). [Evangeliet är en befriande kraft som upprättar, helgar, förvandlar och förnyar alla som tror.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   γὰρ   ἐπαισχύνομαι   τὸ   εὐαγγέλιον   τοῦ   χριστοῦ·   δύναμις   γὰρ   θεοῦ   ἐστιν   εἰς   σωτηρίαν   παντὶ   τῷ   πιστεύοντι,   Ἰουδαίῳ   τε   πρῶτον   καὶ   Ἕλληνι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G1870 ἐπαισχύνομαι skämmas I am ashamed of V-PNI-1S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2098 εὐαγγέλιον evangeliet, evangelium – de glada nyheterna gospel, N-ASN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G5547 χριστοῦ· den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G1411 δύναμις makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning [the] power N-NSF
G1063 γὰρ för for CONJ
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1510 ἐστιν är it is, V-PAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G4991 σωτηρίαν frälsning salvation N-ASF
G3956 παντὶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter to everyone A-DSM
G3588 τῷ denna, denne who T-DSM
G4100 πιστεύοντι, att tro is believing — V-PAP-DSM
G2453 Ἰουδαίῳ Jude to Jewish A-DSM-PG
G5037 τε och both CONJ
G4413 πρῶτον först, främst first A-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1672 Ἕλληνι. grek, hedning to Greek. N-DSM-LG
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.