Romarbrevet 1:14

Jag har skyldigheter
    både mot greker och barbarer,
    både mot lärda och olärda.

[Barbarer kallades alla icke-grekiska folk. Ordet har också en nedvärderande underton av att vara ociviliserad och olärd. Paulus använder den vanliga grekiska uppdelningen mellan greker och icke-greker, för att inkludera alla hedningar. Ursprunget för det grekiska ordet barbaros är att stamma och tala obegripliga ljud. För det grekiska örat lät alla främmande språk som obegripligt babbel. Utifrån detta skapades det ljudhärmande, onomatopoetiska, ordet bar-bar som blev barbaros.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἕλλησίν   τε   καὶ   βαρβάροις,   σοφοῖς   τε   καὶ   ἀνοήτοις   ὀφειλέτης   εἰμί·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1672 Ἕλλησίν grek, hedning To Greeks N-DPM-LG
G5037 τε och both CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0915 βαρβάροις, lokalbefolkning, infödd, barbar to barbarians, A-DPM
G4680 σοφοῖς vis, klok to [the] wise A-DPM
G5037 τε och both CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0453 ἀνοήτοις oförståndig, trögtänkt, dåraktig, olärda, oförnuftig to [the] foolish, A-DPM
G3781 ὀφειλέτης skuld, skyldig a debtor N-NSM
G1510 εἰμί· är I am. V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.