Romarbrevet 16:7

Hälsa Andronikus och [hans hustru] Junia,
    mina släktingar (judiska landsmän) och medfångar.

[Andronikus är ett grekisk-judiskt mansnamn som betyder "segrare bland män". Junia är ett kvinnligt latinskt namn som betyder "den yngre". Det är troligt att Andronikus och Junia var ett gift par som verkade tillsammans på samma sätt som Priscilla och Aquila, se vers 3. Eventuellt var de syskon, men eftersom Paulus anger den typen av relation i vers 15, men inte här, är det mindre troligt.
    De var Paulus släktingar eller landsmän. Det grekiska ordet syngenis beskriver ofta nära släktskap, se Joh 18:26, men kan också användas mer generellt om att de tillhör samma folkslag. Paulus använder det i den betydelsen om sina judiska landsmän tidigare i brevet, se Rom 9:3. Ordet används även i vers 11 och 21. Att tre av 28 personer som han hälsar till i Rom skulle vara hans släktingar är inte orimligt.
    Paulus var ofta fängslad, se 2 Kor 11:23. Andronikus och Junia hade också fått lida för evangeliet och varit fängslade tillsammans med Paulus. Ordet medfånge används även i Kol 4:10 om Aristarchus som också omnämns i upploppen i Efesos, se Apg 19:29. Kanske var det just i Efesos Andronikus och Junia också var fängslade tillsammans med Paulus.]


De har ett gott anseende (är högt aktade och välkända) bland apostlarna,
    och de tillhörde även den Smorde (Messias, Kristus) före mig.

[Andronikus och Junia måste hört till de första kristna i Jerusalem eller i Judéen där de troligen också lärt känna Paulus efter hans omvändelse. Denna vers går att översätta på två sätt. Antingen var de framstående medlemmar bland apostlarna, eller så var de inte själva apostlar utan välkända och högaktade av apostlarna. Oavsett tolkning gör Paulus ett hedersamt erkännande av Andronikus och Junias tjänst. Apostlarna kan dels syfta på de tolv lärjungarna, men används också i en vidare bemärkelse, se Apg 14:14; 2 Kor 8:23; Heb 3:1; Ef 4:11. Junia skulle alltså kunna vara en kvinnlig apostel!
    Vissa manuskript har den manliga formen Junias i stället för Junia. Dock återfinns inte denna maskulina form i några andra grekiska skrifter, den korrekta formen skulle i så fall varit Junius. Det kvinnliga namnet Junia är den vanliga välkända formen som återfunnits i inskriptioner och andra texter. Alla kyrkofäder refererade till Junia som en kvinna, och så var det ända fram till medeltiden.
    Det ska noteras att Bibeln aldrig förbjuder kvinnliga apostlar. Det faktum att Bibeln talar om kvinnliga profeter, och att profet- och aposteltjänsten ofta nämns tillsammans, se Luk 11:49; Ef 2:20, talar för att Junia var en kvinnlig apostel. Några exempel på profetissor i Gamla testamentet är Mirjam, Debora, Hulda, Noadja och i Nya testamentet nämns Hanna och Filippus fyra döttrar.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀσπάσασθε   Ἀνδρόνικον   καὶ   Ἰουνίαν   τοὺς   συγγενεῖς   μου   καὶ   συναιχμαλώτους   μου,   οἵτινές   εἰσιν   ἐπίσημοι   ἐν   τοῖς   ἀποστόλοις,   οἳ   καὶ   πρὸ   ἐμοῦ   γέγοναν   ἐν   Χριστῷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 ἀσπάσασθε hälsa do greet V-ADM-2P
G0408 Ἀνδρόνικον Andronikus Andronicus N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2458 Ἰουνίαν Junia Junia, N-ASF-P
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4773 συγγενεῖς familj, släkt kinsmen A-APM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4869 συναιχμαλώτους medfånge fellow prisoners N-APM
G1473 μου, jag, mig, min, mitt with me, P-1GS
G3748 οἵτινές som, vilken who R-NPM
G1510 εἰσιν är are V-PAI-3P
G1978 ἐπίσημοι beryktad, högt ansedd of note A-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig among PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G0652 ἀποστόλοις, apostel, budbärare apostles, N-DPM
G3739 οἳ vem who R-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4253 πρὸ före before PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina me S-1SGSN
G1096 γέγοναν vara, ske, bli, bli gjort, komma were V-2RAI-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5547 Χριστῷ.¶ den smorde, Kristus Christ. N-DSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.