Romarbrevet 16:5

Hälsa också församlingen [som träffas] i deras hus.

[Det gifta paret Aquila och Priscilla nämns alltid tillsammans. Fyra av sex gånger nämns frun, Priscilla, först. I Apostlagärningarna kallas hon Priscilla, medan Paulus alltid använder hennes formella namn Prisca. Paulus träffade Aquila och Priscilla när han kom till Korint under sin andra missionsresa och arbetade tillsammans med dem som tältmakare, se Apg 18:2‑3. Paret hade tvingats fly från Rom eftersom kejsaren Claudius hade fördrivit alla judar därifrån omkring 49 e.Kr. De följde med Paulus när han lämnade Korint, men stannade kvar i Efesos, se Apg 18:19. Där fick de undervisa Apollos, se Apg 18:26. De fanns också kvar där under Paulus tredje resa, eftersom de sänder med hälsningar till de kristna i Korint i brevet som Paulus skriver från Efesos, se 1 Kor 16:19. Kort efter det måste de ha återvänt till Rom.]

Hälsa min älskade broder Epenetus (Epainetos),
    som var den första (förstlingsfrukten) som kom till den Smorde (Messias, Kristus)
    i den romerska provinsen Asien [där Efesos var huvudstad].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   τὴν   κατ᾽   οἶκον   αὐτῶν   ἐκκλησίαν.¶   ἀσπάσασθε   Ἐπαίνετον   τὸν   ἀγαπητόν   μου,   ὅς   ἐστιν   ἀπαρχὴ   τῆς   Ἀσίας   εἰς   Χριστόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i at PREP
G3624 οἶκον hem, hus, familj house N-ASM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det their P-GPM
G1577 ἐκκλησίαν.¶ församling, kyrka, folksamling church. N-ASF
G0782 ἀσπάσασθε hälsa do greet V-ADM-2P
G1866 Ἐπαίνετον Epenetus Epenetus, N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0027 ἀγαπητόν älskad beloved A-ASM
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of me, P-1GS
G3739 ὅς vem who R-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G0536 ἀπαρχὴ förstlingsfrukt a firstfruit N-NSF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G0773 Ἀσίας Asien of Asia N-GSF-L
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G5547 Χριστόν.¶ den smorde, Kristus Christ. N-ASM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.