Romarbrevet 16:4

De riskerade sina egna liv för mig. [Det kan syfta på upploppen i Efesos som beskrivs, se Apg 19:23‑41.] Inte bara jag, utan alla icke-judiska (hedniska) församlingar tackar dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἵτινες   ὑπὲρ   τῆς   ψυχῆς   μου   τὸν   ἑαυτῶν   τράχηλον   ὑπέθηκαν,   οἷς   οὐκ   ἐγὼ   μόνος   εὐχαριστῶ   ἀλλὰ   καὶ   πᾶσαι   αἱ   ἐκκλησίαι   τῶν   ἐθνῶν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3748 οἵτινες som, vilken who R-NPM
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G5590 ψυχῆς själ life N-GSF
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me, P-1GS
G3588 τὸν denna, denne for it T-DSF
G1438 ἑαυτῶν sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras their own F-3GPM
G5137 τράχηλον nacke, hals neck N-ASM
G5294 ὑπέθηκαν, lägga ner, riskera laid down, V-AAI-3P
G3739 οἷς vem whom R-DPM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G3441 μόνος endast, ensam only A-NSM
G2168 εὐχαριστῶ tacka, vara tacksam thank, V-PAI-1S
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3956 πᾶσαι alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPF
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G1577 ἐκκλησίαι församling, kyrka, folksamling churches N-NPF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPN
G1484 ἐθνῶν hedning, folk, Gentiles — N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.