Romarbrevet 16:22

Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀσπάζομαι   ὑμᾶς   ἐγὼ   Τέρτιος   ὁ   γράψας   τὴν   ἐπιστολὴν   ἐν   κυρίῳ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 Ἀσπάζομαι hälsa Greet V-PNI-1S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I, P-1NS
G5060 Τέρτιος Tertius Tertius, N-NSM-P
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G1125 γράψας skriva having written down V-AAP-NSM
G3588 τὴν denna, denne this T-ASF
G1992 ἐπιστολὴν brev letter, N-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in [the] PREP
G2962 κυρίῳ.¶ Herren, herre Lord. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.