Romarbrevet 16:20

Fridens Gud ska låta Satan bli krossad under era fötter snabbt [som en romersk soldat marscherade med korta stampande steg]. Vår Herre Jesu den Smordes (Kristi) nåd vare med er.

[Paulus beskriver ofta den andliga kampen med bilder från den romerska armén. Det grekiska ordet för "snabbt" beskriver hur romerska soldater marscherade med korta snabba steg. När deras spikbeklädda läderskor med metallbeslag stampade mot de stenbelagda romerska gatorna skapades ett omisskännligt ringande ljud som hördes lång väg. På samma sätt som vi i dag väjer för ett utryckningsfordon med påslagna sirener betydde det här ljudet: gå åt sidan, här kommer romerska soldater! En romersk soldat stannade inte för något eller någon, det skulle vara en förödmjukelse för hela armén. Om ett barn eller en äldre person inte hann undan fortsatte man rakt fram, och krossade personen under sina fötter.
    Bilden som Paulus målar upp är att om djävulen är så dum att han kommer i vägen för en grupp kristna, krossas han under deras fötter. I Romarbrevet som behandlar så många viktiga doktriner nämns djävulen bara en gång i förbifarten och det är i den här versen. Hans plats är det lilla utrymmet som finns mellan fotsulan och marken under den kristne!
    Guds titel här är inte "Härskarornas Gud" utan "Fridens Gud". Det är inte volymen i bönen, utan djupet i gudsrelationen som avgör om vi segrar över ondskan. Förutsättningen ges i versen innan – lydnad och helgelse. En troende som har kommit in i Guds frid, som marscherar framåt i Guds takt, som varken gör för mycket eller för lite utan vandrar i förutberedda gärningar – den kristne kan leva ett segerrikt liv!]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   θεὸς   τῆς   εἰρήνης   συντρίψει   τὸν   σατανᾶν   ὑπὸ   τοὺς   πόδας   ὑμῶν   ἐν   τάχει.   ἡ   χάρις   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   μεθ᾽   ὑμῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1515 εἰρήνης frid of peace N-GSF
G4937 συντρίψει krossa, bryta sönder will crush V-FAI-3S
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G4567 σατανᾶν Satan Satan N-ASM-T
G5259 ὑπὸ av under PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4228 πόδας fot, fotpall feet N-APM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5034 τάχει. plötsligt, hastigt a short time. N-DSN
G3588 denna, denne The T-NSF
G5485 χάρις nåd grace N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord N-GSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G3326 μεθ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot [be] with PREP
G4771 ὑμῶν.¶ du, ni, er you. P-2GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.