Romarbrevet 16:14

Hälsa Asynkritus,
    Flegon,
    Hermes [ett vanligt manligt slavnamn i Rom],
    Patrobas,
    Hermas
        och syskonen (bröderna och systrarna i tron) hos dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀσπάσασθε   Ἀσύγκριτον,   Φλέγοντα,   Ἑρμῆν,   Πατροβᾶν,   Ἑρμᾶν   καὶ   τοὺς   σὺν   αὐτοῖς   ἀδελφούς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 ἀσπάσασθε hälsa do greet V-ADM-2P
G0799 Ἀσύγκριτον, Asynkritus Asyncritus, N-ASM-P
G5393 Φλέγοντα, Flegon Phlegon, N-ASM-P
G2060 Ἑρμῆν, Merkurius, Hermes Hermes, N-ASM-T
G3969 Πατροβᾶν, Patrobas Patrobas, N-ASM-P
G2057 Ἑρμᾶν Hermas Hermas, N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4862 σὺν med with PREP
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G0080 ἀδελφούς.¶ bror, pl. bröder/syskon brothers. N-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.