Romarbrevet 15:22

Det är därför [eftersom det varit så många platser som aldrig hört evangeliet] som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er [som redan känner Jesus].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διὸ   καὶ   ἐνεκοπτόμην   τὰ   πολλὰ   τοῦ   ἐλθεῖν   πρὸς   ὑμᾶς,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1352 διὸ varför, därför, av vilken orsak Therefore CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1465 ἐνεκοπτόμην avbryta, hindra I was being hindered V-IPI-1S
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G4183 πολλὰ många, stor many [times] A-APN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G2064 ἐλθεῖν komma, gå to come V-2AAN
G4314 πρὸς till to PREP
G4771 ὑμᾶς, du, ni, er you. P-2AP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.