Romarbrevet 15:21

Det står ju skrivet: De som inte har fått budskapet om honom ska se,
    och de som inte har hört ska förstå. [Jes 52:15]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλὰ   καθὼς   γέγραπται·   οἷς   οὐκ   ἀνηγγέλη   περὶ   αὐτοῦ   ὄψονται   καὶ   οἳ   οὐκ   ἀκηκόασιν   συνήσουσιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλὰ men Rather, CONJ
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G1125 γέγραπται· skriva it has been written: V-RPI-3S
G3739 οἷς vem To whom R-DPM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0312 ἀνηγγέλη sa, säga, berätta, tala, deklarera, rapportera it was proclaimed V-2API-3S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him; P-GSM
G3708 ὄψονται se they will see, V-FDI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3739 οἳ vem those that R-NPM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0191 ἀκηκόασιν höra, lyssna have heard V-2RAI-3P
G4920 συνήσουσιν. förstå will understand.” V-FAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.