Romarbrevet 15:20

Jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där den Smordes (Kristi) namn ännu inte är känt, så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. [Anledningen till besöket i Rom är inte att bygga något nytt, det är egentligen bara en mellanlandning för att gå vidare västerut till Spanien, se vers 24 och 28.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὕτως   δὲ   φιλοτιμούμενον   εὐαγγελίζεσθαι   οὐχ   ὅπου   ὠνομάσθη   Χριστός,   ἵνα   μὴ   ἐπ᾽   ἀλλότριον   θεμέλιον   οἰκοδομῶ  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt thus ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G5389 φιλοτιμούμενον sträva being ambitious V-PNP-ASM
G2097 εὐαγγελίζεσθαι predika, predika evangeliet, komma med ett gott/glatt budskap to preach the gospel V-PMN
G3756 οὐχ inte not PRT-N
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where CONJ
G3687 ὠνομάσθη ge namn, nämna was named V-API-3S
G5547 Χριστός, den smorde, Kristus Christ, N-NSM-T
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0245 ἀλλότριον främmande, icke egen, en annans, opassande, främling another’s A-ASM
G2310 θεμέλιον grund foundation N-ASM
G3618 οἰκοδομῶ bygga, uppbygga, husbyggare I may build. V-PAS-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.