Romarbrevet 15:19

genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring [i Syrien vidare västerut över Mindre Asien] ända till Illyrien [romersk provins på västra Balkan, området motsvarar ungefär dagens Albanien och forna Jugoslavien] överallt predikat den Smordes (Kristi) evangelium.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   δυνάμει   σημείων   καὶ   τεράτων,   ἐν   δυνάμει   πνεύματος   θεοῦ,   ὥστε   με   ἀπὸ   Ἰερουσαλὴμ   καὶ   κύκλῳ   μέχρι   τοῦ   Ἰλλυρικοῦ   πεπληρωκέναι   τὸ   εὐαγγέλιον   τοῦ   Χριστοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in [the] PREP
G1411 δυνάμει makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning power N-DSF
G4592 σημείων tecken, mirakel of signs N-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5059 τεράτων, under, mirakel wonders, N-GPN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in [the] PREP
G1411 δυνάμει makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning power N-DSF
G4151 πνεύματος Ande of [the] Spirit N-GSN
G2316 θεοῦ, Gud of God; N-GSM
G5620 ὥστε så att so as CONJ
G1473 με jag, mig, min, mitt for me P-1AS
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G2419 Ἰερουσαλὴμ Jerusalem Jerusalem, N-GSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2945 κύκλῳ omkring, runt omkring around ADV
G3360 μέχρι ända till, tills, till unto PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G2437 Ἰλλυρικοῦ Illyrien Illyricum, N-GSN-L
G4137 πεπληρωκέναι uppfylla to have fully proclaimed V-RAN
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2098 εὐαγγέλιον evangeliet, evangelium – de glada nyheterna gospel N-ASN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G5547 Χριστοῦ. den smorde, Kristus of Christ, N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.