Romarbrevet 15:15

Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er, för att påminna er i kraft av den nåd som jag fått från Gud.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τολμηρότερον   δὲ   ἔγραψα   ὑμῖν   ἀδελφοί   ἀπὸ   μέρους   ὡς   ἐπαναμιμνῄσκων   ὑμᾶς   διὰ   τὴν   χάριν   τὴν   δοθεῖσάν   μοι   ὑπὸ   τοῦ   θεοῦ  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5112 Τολμηρότερον djärvt, vågat More boldly ADV-C
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1125 ἔγραψα skriva I have written V-2AAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you, P-2DP
G0080 ἀδελφοί bror, pl. bröder/syskon brothers N-VPM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, in PREP
G3313 μέρους område, plats, kust part, N-GSN
G5613 ὡς som as CONJ
G1878 ἐπαναμιμνῄσκων påminna reminding V-PAP-NSM
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you, P-2AP
G1223 διὰ genom, för, med, därför because of PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5485 χάριν nåd grace N-ASF
G3588 τὴν denna, denne which T-ASF
G1325 δοθεῖσάν ge, få having been given V-APP-ASF
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to me P-1DS
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud God N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.