Romarbrevet 14:5

Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar lika högt.

[Frågan gällde hur de skulle förhålla sig till olika former av heliga faste- och högtidsdagar (både bibliska och hedniska). För rättrogna judar var måndagar och torsdagar fastedagar. Sabbatsdagen och Herrens högtider, se 3 Mos 23, firades både av Messiastroende judar och hednakristna fram tills detta förbjöds under 400-talet.] Var och en ska vara fullt övertygad i sitt eget sinne.

[Denna princip gäller lära och praktiska frågor som inte är väsentliga för tron (s.k. adiaphora – ämnen som Bibeln inte tar upp). Principen måste balanseras med 2 Tim 3:16. När Guds ord är tydligt måste personliga åsikter ge vika, men där Guds ord kan tolkas, låt var och en följa sitt samvete i respekt för de andra troende, se Rom 12:10.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃς   μὲν   μὲν   κρίνει   ἡμέραν   παρ᾽   ἡμέραν,   ὃς   δὲ   κρίνει   πᾶσαν   ἡμέραν·   ἕκαστος   ἐν   τῷ   ἰδίῳ   νοῒ   πληροφορείσθω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃς vem One R-NSM
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G2919 κρίνει döma, gå till rätta judges V-PAI-3S
G2250 ἡμέραν dag, daglig a day N-ASF
G3844 παρ᾽ av, för, från, på [to be] above PREP
G2250 ἡμέραν, dag, daglig [another] day; N-ASF
G3739 ὃς vem one [other] R-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2919 κρίνει döma, gå till rätta judges V-PAI-3S
G3956 πᾶσαν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-ASF
G2250 ἡμέραν· dag, daglig day [alike]. N-ASF
G1538 ἕκαστος var och en, alla, varje Each A-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2398 ἰδίῳ hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen own A-DSM
G3563 νοῒ sinne mind, N-DSM
G4135 πληροφορείσθω. vara övertygad should be fully assured. V-PPM-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.