Romarbrevet 14:22

Den tro som du har [i fråga om ren och oren mat, speciella helgdagar, osv.] ska du behålla för dig själv inför Gud. [Tron är personlig, men inte privat!] Salig (lycklig) är den som [är stark i sin tro och] kan följa sin övertygelse utan att döma sig själv.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

σὺ   πίστιν   πίστιν   ἔχεις   κατὰ   σεαυτὸν   ἔχε   ἐνώπιον   τοῦ   θεοῦ·   μακάριος   ὁ   μὴ   κρίνων   ἑαυτὸν   ἐν   ᾧ   δοκιμάζει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G4102 πίστιν tro, tillit [the] faith N-ASF
G4102 πίστιν tro, tillit [the] faith N-ASF
G2192 ἔχεις ha, vara, behöva you have, V-PAI-2S
G2596 κατὰ enligt, mot, i to PREP
G4572 σεαυτὸν dig själv yourself F-2ASM
G2192 ἔχε ha, vara, behöva do keep V-PAM-2S
G1799 ἐνώπιον före, inför, i närvaro av before PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ· Gud God. N-GSM
G3107 μακάριος Salig Blessed [is] A-NSM
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2919 κρίνων döma, gå till rätta judging V-PAP-NSM
G1438 ἑαυτὸν sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras himself F-3ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3739 vem what R-DSN
G1381 δοκιμάζει. pröva, avgöra, utvärdera he approves. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.