Romarbrevet 14:21

Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt (blir sårad) av.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καλὸν   τὸ   μὴ   φαγεῖν   κρέα   μηδὲ   πιεῖν   οἶνον   μηδὲ   ἐν   ᾧ   ὁ   ἀδελφός   σου   προσκόπτει   ἢ   σκανδαλίζεται   ἢ   ἀσθενεῖ  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina [It is] good A-NSN
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen neither PRT-N
G5315 φαγεῖν äta to eat V-AAN
G2907 κρέα kött meat, N-APN
G3366 μηδὲ varken, inte heller, eller, inte, inte än nor CONJ-N
G4095 πιεῖν dricka to drink V-2AAN
G3631 οἶνον vin, vinpress wine, N-ASM
G3366 μηδὲ varken, inte heller, eller, inte, inte än nor [anything] CONJ-N
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3739 vem which R-DSN
G3588 denna, denne the T-NSM
G0080 ἀδελφός bror, pl. bröder/syskon brother N-NSM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G4350 προσκόπτει stöta stumbles. V-PAI-3S
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G4624 σκανδαλίζεται såra, förleda is led into sin V-PPI-3S
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G0770 ἀσθενεῖ vara svag, vara sjuk, is weak V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.