Romarbrevet 14:2

Den ene har tro till att äta allt [kött, även det som är offrat till avgudar utan samvetsbetänkligheter], den andre är svag och äter bara grönsaker.

[I Rom, precis som i alla andra större städer i Romarriket, var köttet som såldes på marknaden offrat till avgudar. Judarna kom från det första förbundet och såg en parallell hos Daniel och hans tre vänner som avstod från sådant kött och i stället bara åt grönsaker, se Dan 1:8‑21. Det var otvivelaktigt så att andra hebreiska ungdomar i Babylon åt kött. Daniel och hans vänners beslut illustrerar vad Paulus säger här om att vi måste följa vårt samvete.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃς   μὲν   πιστεύει   φαγεῖν   πάντα,   ὁ   δὲ   ἀσθενῶν   λάχανα   ἐσθίει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃς vem One R-NSM
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G4100 πιστεύει att tro believes V-PAI-3S
G5315 φαγεῖν äta to eat V-AAN
G3956 πάντα, alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things; A-APN
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G0770 ἀσθενῶν vara svag, vara sjuk, being weak, V-PAP-NSM
G3001 λάχανα ört vegetables N-APN
G2068 ἐσθίει. äta eats. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.