Romarbrevet 14:1

[Paulus börjar med att rikta sig till de "starka" som har det största ansvaret när det finns åsiktsskillnader.]

Den som är svag i tron ska ni välkomna [in i gemenskapen] utan att kritisera (tvista över, fördöma) hans åsikter (göra honom villrådig med diskussioner).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τὸν   δὲ   ἀσθενοῦντα   τῇ   πίστει   προσλαμβάνεσθε   μὴ   εἰς   διακρίσεις   διαλογισμῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τὸν denna, denne The [one] T-ASM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0770 ἀσθενοῦντα vara svag, vara sjuk, being weak V-PAP-ASM
G3588 τῇ denna, denne in the T-DSF
G4102 πίστει tro, tillit faith, N-DSF
G4355 προσλαμβάνεσθε ta med do receive, V-PMM-2P
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G1253 διακρίσεις bedömande, skiljade mellan passing judgment N-APF
G1261 διαλογισμῶν. tanke, betänkande, betänklighet, tvivel, föreställningar on reasonings. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.