Romarbrevet 13:9

Du ska inte begå äktenskapsbrott (vara otrogen din make/maka).
Du ska inte dräpa (mörda).
Du ska inte stjäla.
Du ska inte ha begär.

[Från den andra stentavlan räknar Paulus upp fyra bud som alla har att göra med relationer till våra medmänniskor. I stället för att börja med "dråp" skiftas ordningen så att "äktenskapsbrott" blir det första budordet i uppräkningen, se 2 Mos 20:13‑15, 17; 5 Mos 5:17‑21.] Dessa och alla andra [totalt 613] budord kan sammanfattas i detta ord: "Du ska [osjälviskt] älska din nästa (din medmänniska) som dig själv." [3 Mos 19:18]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τὸ   γὰρ   οὐ   μοιχεύσεις,   οὐ   φονεύσεις,   οὐ   κλέψεις   οὐ   ψευδομαρτυρήσεις,   οὐκ   ἐπιθυμήσεις,   καὶ   εἴ   τις   ἑτέρα   ἐντολή,   ἐν   τῷ   λόγῳ   τούτῳ   ἀνακεφαλαιοῦται,   ἐν   τῷ   ἀγαπήσεις   τὸν   πλησίον   σου   ὡς   σεαυτόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G1063 γὰρ för For, CONJ
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G3431 μοιχεύσεις, begå äktenskapsbrott you will commit adultery, V-FAI-2S
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G5407 φονεύσεις, mörda you will murder, V-FAI-2S
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G2813 κλέψεις stjäla you will steal, V-FAI-2S
G3756 οὐ inte not PRT-N
G5576 ψευδομαρτυρήσεις, vittna falskt will you bear false witness V-FAI-2S
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1937 ἐπιθυμήσεις, längta, begära you will covet,” V-FAI-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1487 εἴ om, huruvida if COND
G5100 τις något, någon, några any X-NSF
G2087 ἑτέρα annan, den andre, annan sak, vissa other A-NSF
G1785 ἐντολή, bud, föreskrift commandment, N-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G3056 λόγῳ ord, tal word N-DSM
G3778 τούτῳ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-DSM
G0346 ἀνακεφαλαιοῦται, sammanfattas i ett it is summed up, V-PPI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the [saying]: T-DSM
G0025 ἀγαπήσεις älska You will love V-FAI-2S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G4139 πλησίον nästa neighbor ADV
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G5613 ὡς som as CONJ
G4572 σεαυτόν. dig själv yourself.” F-2ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.