Romarbrevet 12:8

Om det är gåvan att uppmuntra (trösta, hjälpa, komma till någons sida, förmana och leda rätt),
    ska den användas för att uppmuntra.

Om det är gåvan att frikostigt dela med sig (fylla andras behov, ge gåvor),
    ska det ske uppriktigt (okomplicerat, ärligt, utan baktankar).

Om det är ledarens gåva (förmågan att leda en grupp),
    ska det ske med engagemang (entusiasm, noggrannhet).

Om det är barmhärtighetens gåva (visa medlidande, sympati),
    ska det göras med glädje.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἴτε   ὁ   παρακαλῶν   ἐν   τῇ   παρακλήσει,   ὁ   μεταδιδοὺς   ἐν   ἁπλότητι,   ὁ   προϊστάμενος   ἐν   σπουδῇ,   ὁ   ἐλεῶν   ἐν   ἱλαρότητι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1535 εἴτε eller or COND
G3588 denna, denne the [one]> T-NSM
G3870 παρακαλῶν be om tröst/hjälp exhorting, V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G3874 παρακλήσει, tröst exhortation; N-DSF
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G3330 μεταδιδοὺς dela med sig, dela ut giving, V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0572 ἁπλότητι, uppriktighet, enkelhet generosity; N-DSF
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G4291 προϊστάμενος leda leading, V-PMP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig with PREP
G4710 σπουδῇ, hast, entusiasm diligence; N-DSF
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G1653 ἐλεῶν förbarma sig, få barmhärtighet, visa barmhärtighet, ha medlidande showing mercy, V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig with PREP
G2432 ἱλαρότητι.¶ med glädje cheerfulness. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.