Romarbrevet 12:7

Om det är tjänandets gåva (praktisk tjänst – gr. diakonia),
    så ska den användas för att tjäna.

Om det är undervisningens gåva,
    ska den användas för att lära ut.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἴτε   διακονίαν   ἐν   τῇ   διακονίᾳ,   εἴτε   ὁ   διδάσκων   ἐν   τῇ   διδασκαλίᾳ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1535 εἴτε eller or COND
G1248 διακονίαν tjänst, betjäning, understöd service, N-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G1248 διακονίᾳ, tjänst, betjäning, understöd service; N-DSF
G1535 εἴτε eller or COND
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G1321 διδάσκων undervisa, lära teaching, V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G1319 διδασκαλίᾳ, lära teaching; N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.