Romarbrevet 12:5

så utgör vi, fast vi är många, en enda kropp i den Smorde (Messias, Kristus), och individuellt är vi delar som hör ihop med varandra. [Vi är beroende av varandra.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὕτως   οἱ   πολλοὶ   ἓν   σῶμά   ἐσμεν   ἐν   Χριστῷ,   τὸ   δὲ   καθ᾽   εἷς   ἀλλήλων   μέλη.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt so ADV
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4183 πολλοὶ många, stor many, A-NPM
G1520 ἓν en one A-NSN
G4983 σῶμά kropp body N-NSN
G1510 ἐσμεν är we are V-PAI-1P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5547 Χριστῷ, den smorde, Kristus Christ; N-DSM-T
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G2596 καθ᾽ enligt, mot, i individually PREP
G1520 εἷς en one A-NSM
G0240 ἀλλήλων varandra of another C-GPM
G3196 μέλη.¶ lem, kroppsdel, kropp members. N-NPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.