Romarbrevet 12:4

För på samma sätt som vi har många olika delar i en kropp och delarna inte har samma funktion (uppgift),


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καθάπερ   γὰρ   ἐν   ἑνὶ   σώματι   πολλὰ   μέλη   ἔχομεν,   τὰ   δὲ   μέλη   πάντα   οὐ   τὴν   αὐτὴν   ἔχει   πρᾶξιν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2509 καθάπερ som, liksom Just as CONJ
G1063 γὰρ för for, CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1520 ἑνὶ en one A-DSN
G4983 σώματι kropp body N-DSN
G4183 πολλὰ många, stor many A-APN
G3196 μέλη lem, kroppsdel, kropp members N-APN
G2192 ἔχομεν, ha, vara, behöva we have, V-PAI-1P
G3588 τὰ denna, denne T-NPN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3196 μέλη lem, kroppsdel, kropp the members N-NPN
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det same P-ASF
G2192 ἔχει ha, vara, behöva have V-PAI-3S
G4234 πρᾶξιν, gärning function; N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.