Romarbrevet 12:10

är tillgivna varandra i syskonkärleken (broderskärleken) [kärlek som ömt visas till barn i Guds enda familj]
    och högaktar (värderar, överträffar; som ett föredöme visar vägen till) varandra med respekt (hänsyn; i anseende, ära). [För att kärleken inte ska urvattnas till att bara bli en sentimental känsla måste den vara uppriktig, hata det onda och troget hålla fast vid det som är gott.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τῇ   φιλαδελφίᾳ   εἰς   ἀλλήλους   φιλόστοργοι,   τῇ   τιμῇ   ἀλλήλους   προηγούμενοι,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.





Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G5360 φιλαδελφίᾳ broderskärlek in brotherly love N-DSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G0240 ἀλλήλους varandra one another C-APM
G5387 φιλόστοργοι, tillgiven devoted A-NPM
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G5092 τιμῇ pris, heder in honor, N-DSF
G0240 ἀλλήλους varandra one another C-APM
G4285 προηγούμενοι, högaktar, gå före och leda esteeming, V-PNP-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.