Romarbrevet 11:33

[Paulus kunde ha gått direkt vidare från det teologiska avsnittet till den mer praktiska delen som börjar i nästa kapitel. Ändå stannar han upp i lovprisning inför det stora i att Gud förbarmar sig över oss olydiga människor. Kanske blev det på nytt levande för Paulus själv när han skrev brevet hur stor Guds nåd är!
    På samma sätt som en bergsbestigare når toppen av berget, har Paulus nu nått toppen av sitt brev. Han stannar till och blickar ut över djupen och de oändliga vyerna i Guds vishet och kan inte annat än brista ut i lovprisning.]


O vilket djup av rikedom (överflöd)
    och vishet och kunskap hos Gud!

Hur outgrundliga (omöjliga att teoretiskt förstå) är inte hans domar (beslut)
    och hur outrannsakliga (omöjliga att spåra) är hans vägar (metoder).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὦ   βάθος   πλούτου   καὶ   σοφίας   καὶ   γνώσεως   θεοῦ,   ὡς   ἀνεξεραύνητα   τὰ   κρίματα   αὐτοῦ   καὶ   ἀνεξιχνίαστοι   αἱ   ὁδοὶ   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5599 O O, INJ
G0899 βάθος djup [the] depth N-NSN
G4149 πλούτου rikedom of riches, N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också both CONJ
G4678 σοφίας vishet of wisdom N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1108 γνώσεως kunskap knowledge N-GSF
G2316 θεοῦ, Gud of God! N-GSM
G5613 ὡς som How ADV
G0419 ἀνεξεραύνητα outgrundlig unsearchable A-NPN
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G2917 κρίματα dom judgments N-NPN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0421 ἀνεξιχνίαστοι outgrundlig, ofattbar untraceable A-NPF
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G3598 ὁδοὶ väg, vid väg, resa ways N-NPF
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of Him! P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.