Romarbrevet 11:32

Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla [både judar och hedningar].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

συνέκλεισεν   γὰρ   ὁ   θεὸς   τοὺς   πάντας   εἰς   ἀπείθειαν   ἵνα   τοὺς   πάντας   ἐλεήσῃ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4788 συνέκλεισεν fånga, fängsla Has bound up V-AAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G0543 ἀπείθειαν olydnad disobedience, N-ASF
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G1653 ἐλεήσῃ.¶ förbarma sig, få barmhärtighet, visa barmhärtighet, ha medlidande He may show mercy to. V-AAS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.