Romarbrevet 11:29

för Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀμεταμέλητα   γὰρ   τὰ   χαρίσματα   καὶ   ἡ   κλῆσις   τοῦ   θεοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0278 ἀμεταμέλητα inte ångrar Irrevocable A-NPN
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τὰ denna, denne [are] the T-NPN
G5486 χαρίσματα gåva gifts N-NPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G2821 κλῆσις kallelse calling N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud of God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.