Romarbrevet 11:28

När det gäller evangeliet är de fiender för er skull, men när det gäller utkorelsen är de älskade för fädernas skull,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

κατὰ   μὲν   τὸ   εὐαγγέλιον   ἐχθροὶ   δι᾽   ὑμᾶς   κατὰ   δὲ   τὴν   ἐκλογὴν   ἀγαπητοὶ   διὰ   τοὺς   πατέρας·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2596 κατὰ enligt, mot, i As regards PREP
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2098 εὐαγγέλιον evangeliet, evangelium – de glada nyheterna gospel, N-ASN
G2190 ἐχθροὶ fiende [they are] enemies N-NPM
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför on account of PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you; P-2AP
G2596 κατὰ enligt, mot, i As regards PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1589 ἐκλογὴν välja election, N-ASF
G0027 ἀγαπητοὶ älskad beloved A-NPM
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3962 πατέρας· fader patriarchs. N-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.