Romarbrevet 11:20

Det stämmer, de bröts bort på grund av otro, men du är kvar genom tron. Var inte högmodig, utan bäva.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καλῶς·   τῇ   ἀπιστίᾳ   ἐξεκλάσθησαν,   σὺ   δὲ   τῇ   πίστει   ἕστηκας.   μὴ   ὑψηλὰ   φρόνει   ἀλλὰ   φοβοῦ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2573 καλῶς· gott, god, skickligt Rightly so; ADV
G3588 τῇ denna, denne by the T-DSF
G0570 ἀπιστίᾳ otro unbelief N-DSF
G1575 ἐξεκλάσθησαν, bryta bort (grenar) they were broken off; V-API-3P
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G4102 πίστει tro, tillit by faith N-DSF
G2476 ἕστηκας. stå, ställa, bli avgjort, stå still have stood. V-RAI-2S
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G5308 ὑψηλὰ högt high A-APN
G5426 φρόνει tänka do be minded, V-PAM-2S
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G5399 φοβοῦ· frukta do be afraid. V-PNM-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.