Romarbrevet 11:2

Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Vet ni inte vad Skriften säger [i 1 Kung 18:16-19:18] där den talar om Elia, hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. [Efter Elias spektakulära seger över Baalsprofeter på berget Karmel, fick Isebels hot honom att fly till berget Horeb, där Elia klagar över israeliterna och säger:]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐκ   ἀπώσατο   ὁ   θεὸς   τὸν   λαὸν   αὐτοῦ   ὃν   προέγνω.¶   Ἢ   οὐκ   οἴδατε   ἐν   Ἠλίᾳ   τί   λέγει   ἡ   γραφή,   ὡς   ἐντυγχάνει   τῷ   θεῷ   κατὰ   τοῦ   Ἰσραήλ   λέγων;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G0683 ἀπώσατο stötta undan, avvisa, förskjuta did reject V-ADI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2992 λαὸν folk people N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G4267 προέγνω.¶ känna sedan tidigare He foreknew. V-2AAI-3S
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 οἴδατε veta, känna till, förstå, se, skåda, titta know you V-RAI-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2243 Ἠλίᾳ Elia Elijah N-DSM-P
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G1124 γραφή, skrifterna Scripture, N-NSF
G5613 ὡς som how CONJ
G1793 ἐντυγχάνει vädjar, vända sig till he pleads V-PAI-3S
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ Gud with God N-DSM
G2596 κατὰ enligt, mot, i against PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2474 Ἰσραήλ Israel Israel: N-GSM-L
G3004 λέγων; sa, säga, tala, kalla saying V-PAP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.