Romarbrevet 11:15

För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   γὰρ   ἡ   ἀποβολὴ   αὐτῶν   καταλλαγὴ   κόσμου,   τίς   ἡ   πρόσλημψις   εἰ   μὴ   ζωὴ   ἐκ   νεκρῶν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G0580 ἀποβολὴ förlora, missta rejection N-NSF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G2643 καταλλαγὴ försoning [is the] reconciliation N-NSF
G2889 κόσμου, värld of [the] world, N-GSM
G5101 τίς vad, vilken, vem what [will be] I-NSF
G3588 denna, denne the T-NSF
G4356 πρόσλημψις emottagande, upptagande acceptance, N-NSF
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G2222 ζωὴ liv, livstid life N-NSF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G3498 νεκρῶν; död [the] dead? A-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.