Romarbrevet 11:11

Jag frågar nu: De har väl inte snubblat för att de skulle falla (för alltid, utan hopp om att resa sig igen)?

Absolut inte!

Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att "väcka deras avund". [5 Mos 32:21]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Λέγω   οὖν,   μὴ   ἔπταισαν   ἵνα   πέσωσιν;   μὴ   γένοιτο.   ἀλλὰ   τῷ   αὐτῶν   παραπτώματι   ἡ   σωτηρία   τοῖς   ἔθνεσιν   εἰς   τὸ   παραζηλῶσαι   αὐτούς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Λέγω sa, säga, tala, kalla I ask V-PAI-1S
G3767 οὖν, därför, då, följaktligen then, CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4417 ἔπταισαν snubbla did they stumble V-AAI-3P
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G4098 πέσωσιν; falla they may fall? V-2AAS-3P
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Never PRT-N
G1096 γένοιτο. vara, ske, bli, bli gjort, komma might it be! V-2ADO-3S
G0235 ἀλλὰ men But CONJ
G3588 τῷ denna, denne in the T-DSN
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G3900 παραπτώματι överträdelse trespass N-DSN
G3588 denna, denne T-NSF
G4991 σωτηρία frälsning [is] salvation N-NSF
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPN
G1484 ἔθνεσιν hedning, folk, Gentiles, N-DPN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot so as PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G3863 παραζηλῶσαι väcka avund to provoke to jealousy V-AAN
G0846 αὐτούς. honom, dem, henne, den, det them. P-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.