Romarbrevet 10:7

Eller: "Vem ska stiga ner till avgrunden (det bottenlösa djupet)?" [5 Mos 30:13]
    – det vill säga för att hämta upp den Smorde (Messias, Kristus) från de döda?
    [Han har ju redan uppstått.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἢ   τίς   καταβήσεται   εἰς   τὴν   ἄβυσσον;   τοῦτ᾽   ἔστιν   Χριστὸν   ἐκ   νεκρῶν   ἀναγαγεῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or, CONJ
G5101 τίς vad, vilken, vem Who I-NSM
G2597 καταβήσεται komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner will descend V-FDI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G0012 ἄβυσσον; avgrunden, ofantligt djup, avgrundsdjupet abyss?’ N-ASF
G3778 τοῦτ᾽ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de That D-NSN
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G5547 Χριστὸν den smorde, Kristus Christ N-ASM-T
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G3498 νεκρῶν död [the] dead A-GPM
G0321 ἀναγαγεῖν. fördes, leddes, tog med, segla to bring up. V-2AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.