Romarbrevet 10:2

Jag kan vittna om att de har en iver (hängivenhet) för Gud [genom att följa Torah], men de saknar den rätta insikten (en personlig erfarenhet),


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μαρτυρῶ   γὰρ   αὐτοῖς   ὅτι   ζῆλον   θεοῦ   ἔχουσιν   ἀλλ᾽   οὐ   κατ᾽   ἐπίγνωσιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3140 μαρτυρῶ vittna I bear witness V-PAI-1S
G1063 γὰρ för for CONJ
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det about them, P-DPM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2205 ζῆλον brinnande iver, nitälskan, avund, iver zeal N-ASM
G2316 θεοῦ Gud for God N-GSM
G2192 ἔχουσιν ha, vara, behöva they have, V-PAI-3P
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i according to PREP
G1922 ἐπίγνωσιν. kunskap, insikt, förståelse knowledge. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.