Romarbrevet 10:15

Hur ska de [kunna] predika, om de inte är utsända [utrustade, tränade, avskilda, frigjorda och kallade till ett uppdrag]?

Som det står skrivet [i Jes 52:7]: Hur ljuvliga (lägliga, välkomnande) är inte fotstegen
    av dem som förkunnar (proklamerar) [glada nyheter om] goda ting.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πῶς   δὲ   κηρύξωσιν   ἐὰν   μὴ   ἀποσταλῶσιν;   καθὼς   γέγραπται·   ὡς   ὡραῖοι   οἱ   πόδες   τῶν   εὐαγγελιζομένων   εἰρήνην   τῶν   εὐαγγελιζομένων   τὰ   ἀγαθά.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4459 πῶς hur How PRT-I
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2784 κηρύξωσιν predika, ropa ut, berätta shall they preach V-AAS-3P
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0649 ἀποσταλῶσιν; skicka, skicka iväg, skicka ut they shall be sent? V-2APS-3P
G2531 καθὼς som, så som As CONJ
G1125 γέγραπται· skriva it has been written: V-RPI-3S
G5613 ὡς som How ADV
G5611 ὡραῖοι vacker beautiful A-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4228 πόδες fot, fotpall feet N-NPM
G3588 τῶν denna, denne of those T-GPM
G2097 εὐαγγελιζομένων predika, predika evangeliet, komma med ett gott/glatt budskap proclaiming good news V-PMP-GPM
G1515 εἰρήνην frid peace N-ASF
G3588 τῶν denna, denne of those T-GPM
G2097 εὐαγγελιζομένων predika, predika evangeliet, komma med ett gott/glatt budskap proclaiming good news V-PMP-GPM
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G0018 ἀγαθά. god, glädjefylld of good things!” A-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.