Romarbrevet 10:12

Det är ingen skillnad mellan jude och grek, för allas gemensamme (samme) Herre är [generöst och överflödande] rik mot alla dem som åkallar (anropar; kallar på, vädjar till) honom [i bön].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   γάρ   ἐστιν   διαστολὴ   Ἰουδαίου   τε   καὶ   Ἕλληνος·   ὁ   γὰρ   αὐτὸς   κύριος   πάντων   πλουτῶν   εἰς   πάντας   τοὺς   ἐπικαλουμένους   αὐτόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γάρ för for CONJ
G1510 ἐστιν är there is V-PAI-3S
G1293 διαστολὴ skillnad difference N-NSF
G2453 Ἰουδαίου Jude Jew A-GSM-PG
G5037 τε och between CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1672 Ἕλληνος· grek, hedning Greek; N-GSM-LG
G3588 denna, denne T-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det the same P-NSM
G2962 κύριος Herren, herre Lord N-NSM
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter of all A-GPM
G4147 πλουτῶν vara rik is rich V-PAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot toward PREP
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G1941 ἐπικαλουμένους åkalla, även kallad, vädja till, vädja calling V-PMP-APM
G0846 αὐτόν. honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.