Romarbrevet 10:10

För med hjärtat tror man,
vilket leder till rättfärdighet [att man får ett rätt förhållande med Gud, se Rom 5:1], och med munnen bekänner man [öppet sin tro],
vilket leder till frälsning (räddning, befrielse, helande) [den pågående helgelseprocessen, se Fil 2:12].

[Bekännelsen innebär att "säga samma sak" (gr. homolegeo) som Guds ord gör – att tillsammans med Ordet komma fram till slutsatsen om Herren Jesus (gr. Kyrion Iesoun). Gr. kyrios (herre i obestämd form) definierar en ägare med rätt att råda. Det Paulus så frimodigt och klargörande proklamerar, orsakade förföljelse både från judar (som ansåg denna förkunnelse vara hädisk) och från hedningar (som i den romerska kejsarkulten upphöjde sin regent till en gud och kallade honom för kyrios). Även i vers 13 används Kyrios och refererar då till det personliga Gudsnamnet JHVH (Jahve), se Joel 2:32.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καρδίᾳ   γὰρ   πιστεύεται   εἰς   δικαιοσύνην,   στόματι   δὲ   ὁμολογεῖται   εἰς   σωτηρίαν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2588 καρδίᾳ hjärta, brustet hjärta In the heart N-DSF
G1063 γὰρ för for CONJ
G4100 πιστεύεται att tro is belief V-PPI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G1343 δικαιοσύνην, rättfärdighet righteousness; N-ASF
G4750 στόματι mun in the mouth N-DSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3670 ὁμολογεῖται bekänna, lova, prisa is confession V-PPI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G4991 σωτηρίαν.¶ frälsning salvation. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.