Romarbrevet 1:1

[Från:] Paulus [som betyder "den lille"],
    tjänare (slav, livegen) till Jesus den Smorde (Messias, Kristus),
        kallad till apostel (budbärare)
    och avskild för [att predika] Guds evangelium (de goda nyheterna),


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Παῦλος   δοῦλος   Χριστοῦ   Ἰησοῦ,   κλητὸς   ἀπόστολος   ἀφωρισμένος   εἰς   εὐαγγέλιον   θεοῦ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3972 Παῦλος Paulus Paul, N-NSM-P
G1401 δοῦλος tjänare a servant N-NSM
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus of Christ N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ, Jesus Jesus, N-GSM-P
G2822 κλητὸς kallad a called A-NSM
G0652 ἀπόστολος apostel, budbärare apostle N-NSM
G0873 ἀφωρισμένος skilja set apart V-RPP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G2098 εὐαγγέλιον evangeliet, evangelium – de glada nyheterna [the] gospel N-ASN
G2316 θεοῦ, Gud of God, N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.