Romarbrevet 9:9

Detta ord [från 1 Mos 18:10, 14] var nämligen ett löftesord: "Vid denna tid ska jag komma tillbaka, och då ska Sara ha en son."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐπαγγελίας   γὰρ   ὁ   λόγος   οὗτος·   κατὰ   τὸν   καιρὸν   τοῦτον   ἐλεύσομαι   καὶ   ἔσται   τῇ   Σάρρᾳ   υἱός.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1860 ἐπαγγελίας löfte Of [the] promise N-GSF
G1063 γὰρ för for, CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3056 λόγος ord, tal word N-NSM
G3778 οὗτος· detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de [is] this: D-NSM
G2596 κατὰ enligt, mot, i At PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2540 καιρὸν tid, rätt tid, tillfälle time N-ASM
G3778 τοῦτον detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASM
G2064 ἐλεύσομαι komma, gå I will come, V-FDI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1510 ἔσται är there will be V-FDI-3S
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G4564 Σάρρᾳ Sara to Sarah N-DSF-P
G5207 υἱός.¶ son, ättling a son.” N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.