Romarbrevet 9:8

Det vill säga: det är inte de köttsliga barnen som är Guds barn, utan löftets barn räknas som hans avkomlingar.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῦτ᾽   ἔστιν,   οὐ   τὰ   τέκνα   τῆς   σαρκὸς   ταῦτα   τέκνα   τοῦ   θεοῦ,   ἀλλὰ   τὰ   τέκνα   τῆς   ἐπαγγελίας   λογίζεται   εἰς   σπέρμα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτ᾽ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de That D-NSN
G1510 ἔστιν, är is V-PAI-3S
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G5043 τέκνα barn children N-NPN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4561 σαρκὸς kött flesh, N-GSF
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these [are] D-NPN
G5043 τέκνα barn children N-NPN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ, Gud of God; N-GSM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G5043 τέκνα barn children N-NPN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1860 ἐπαγγελίας löfte promise N-GSF
G3049 λογίζεται mena, tillräkna, räkna, se som are regarded V-PNI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot as PREP
G4690 σπέρμα. frö, avkomma offspring. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.