Romarbrevet 9:7

och alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn. "Nej, det är genom Isak din avkomma ska räknas." [Citat från 1 Mos 21:12. Abraham fick först Ismael med Hagar och senare fler barn med Ketura, men löftet gällde Sara och hennes son Isak.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐδ᾽   ὅτι   εἰσὶν   σπέρμα   Ἀβραὰμ   πάντες   τέκνα,   ἀλλ᾽   ἐν   Ἰσαὰκ   κληθήσεταί   σοι   σπέρμα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3761 οὐδ᾽ inte heller Nor CONJ-N
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G1510 εἰσὶν är they are V-PAI-3P
G4690 σπέρμα frö, avkomma seed N-NSN
G0011 Ἀβραὰμ Abraham of Abraham N-GSM-P
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter [are] all A-NPM
G5043 τέκνα, barn children; N-NPN
G0235 ἀλλ᾽ men rather, CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom In PREP
G2464 Ἰσαὰκ Isak Isaac N-DSM-P
G2564 κληθήσεταί kalla, inbjuden will be named V-FPI-3S
G4771 σοι du, ni, er to you P-2DS
G4690 σπέρμα. frö, avkomma offspring” N-NSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.