Romarbrevet 9:7

och alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn. "Nej, det är genom Isak din avkomma ska räknas." [Citat från 1 Mos 21:12. Abraham fick först Ismael med Hagar och senare fler barn med Ketura, men löftet gällde Sara och hennes son Isak.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐδ᾽   ὅτι   εἰσὶν   σπέρμα   Ἀβραὰμ   πάντες   τέκνα,   ἀλλ᾽   ἐν   Ἰσαὰκ   κληθήσεταί   σοι   σπέρμα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3761 οὐδ᾽ inte heller Nor CONJ-N
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G1510 εἰσὶν är they are V-PAI-3P
G4690 σπέρμα frö, avkomma seed N-NSN
G0011 Ἀβραὰμ Abraham of Abraham N-GSM-P
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter [are] all A-NPM
G5043 τέκνα, barn children; N-NPN
G0235 ἀλλ᾽ men rather, CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig In PREP
G2464 Ἰσαὰκ Isak Isaac N-DSM-P
G2564 κληθήσεταί kalla, inbjuden will be named V-FPI-3S
G4771 σοι du, ni, er to you P-2DS
G4690 σπέρμα. frö, avkomma offspring” N-NSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.