Romarbrevet 9:6

[I det första exemplet visar Paulus att både Isak och Ismael var Abrahams barn, men löftet gällde Isak.]

Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha slagit fel. Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Οὐχ   οἷον   δὲ   ὅτι   ἐκπέπτωκεν   ὁ   λόγος   τοῦ   θεοῦ.   οὐ   γὰρ   πάντες   οἱ   ἐξ   Ἰσραὴλ   οὗτοι   Ἰσραήλ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 Οὐχ inte [It is] not PRT-N
G3634 οἷον sådan, som, vilket sätt, så som, vilken sorts man, vad as K-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1601 ἐκπέπτωκεν falla, slå fel has failed V-RAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3056 λόγος ord, tal word N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud of God. N-GSM
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G3588 οἱ denna, denne who [are] T-NPM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G2474 Ἰσραὴλ Israel Israel, N-GSM-L
G3778 οὗτοι detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de [are] these D-NPM
G2474 Ἰσραήλ· Israel Israel. N-NSM-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.